Actie 3 – Beïnvloed politiek

Hoe lossen we dit op?

De kern van de klimaatoplossing: koolstofarme elektriciteit

Hoe complex en uitgebreid het arsenaal aan alternatieven ook lijkt, in wezen is de kerngedachte om van fossiele brandstoffen af te raken relatief simpel: hét toverwoord is elektriciteit. Elektriciteit is het kloppend hart van de energievoorziening van de toekomst. Dat komt niet alleen doordat elektriciteit een uiterst efficiënte energiedrager is, maar vooral doordat het makkelijk met hernieuwbare energie kan worden opgewekt. Bovendien kun je elektriciteit ook omzetten in waterstof en synthetische brandstoffen. Die maken de verbranding van fossiele brandstoffen op termijn helemaal overbodig. Maar vreemd genoeg wordt elektriciteit op dit moment relatief weinig gebruikt. Wereldwijd dekt het elektriciteitsverbruik nog geen 20 procent van de jaarlijkse energievraag. Toch kunnen tal van activiteiten makkelijk geëlektrificeerd worden.

Op individueel niveau kunnen gasfornuizen bijvoorbeeld vervangen worden door elektrische inductiekookplaten, en benzinegrasmachines door (zelfrijdende) elektrische grasmaaiers. De fossiele brandstofmotoren in onze voertuigen kunnen we omwisselen voor elektrische motoren, aangedreven door batterijen of waterstof (gemaakt met groene elektriciteit). En in onze huizen kunnen we stookolie en aardgas grotendeels vervangen door elektrische warmtepompen en – op termijn – synthetisch gas. Ook in de industrie kan duurzaam opgewekte elektriciteit tal van processen vervangen die nu nog draaien op fossiele brandstoffen.

Alle experten ter wereld zijn het dan ook roerend met elkaar eens: hét speerpunt van de energierevolutie is duurzame elektriciteit. Maar om te slagen moeten wel drie belangrijke horden genomen worden:

  • We moeten voldoende hernieuwbare energie opwekken om al die groene elektriciteit te leveren.
  • We moeten ons huidige elektriciteitsnet moderniseren door er (inter)nationale smart grids met opslagsystemen van te maken.
  • We moeten zo efficiënt mogelijk omspringen met die groene elektriciteit, zodat de totale elektriciteitsvraag beheersbaar blijft.