Actie 1 –  Informeer jezelf

Waar op aarde stoot men het meeste uit?

De uitstoot van menselijke broeikasgassen neemt nog steeds toe. Nooit eerder kegelde de mensen zoveel broeikasgassen in de atmosfeer dan in 2018.

Evolutie van de wereldwijde CO2-uitstoot afkomstig van fossiele brandstoffen en cementproductie tussen 1990 en 2018

 Waar op aarde stoot men het meeste uit? (CO2)

Het beantwoorden van de vraag waar op aarde men voor de grootste uitstoot zorgt, is minder makkelijk dan het lijkt. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de manier waarop je ernaar kijkt. De meeste ‘hitparadelijstjes’ baseren zich bijvoorbeeld enkel op de CO₂-uitstoot afkomstig van fossiele brandstofverbranding en cementproductie. Die cijfers zijn relatief snel en makkelijk te berekenen, maar omvatten uiteindelijk ‘maar’ 68 procent van alle broeikasgassen die we jaarlijks in de atmosfeer blazen.

De cijfers worden gewoonlijk op vijf verschillende manieren gepresenteerd. Elke methode zorgt voor een andere rangorde, maar is even relevant. Men ordent de landen:

(1) volgens absolute uitstoot. Het gaat hier om de totale uitstoot per land of regio.

(2) volgens de uitstoot per hoofd. Je koppelt de uitstoot van een land aan het aantal inwoners.

(3) volgens hun cumulatieve uitstoot. Je berekent hoeveel een land in de loop van zijn geschiedenis (sinds 1751) heeft uitgestoten. Zo weet je welke regio het meest heeft bijgedragen aan de klimaatopwarming.

(4) volgens hun koolstofintensiteit. Je koppelt de uitstoot van een land aan het bruto binnenlands product (bbp). Zo weet je hoe afhankelijk een economie is van fossiele brandstoffen.

(5) volgens de uitstoot die vrijkomt door consumptie. Landen als China en India maken namelijk tal van producten die uitsluitend voor de westerse consumptiemarkt bestemd zijn. Vooral in het begin van de de eenentwintigste eeuw verlegden westerse bedrijven hun productie naar Azië. De Europeanen kregen de goederen, China en India de uitstoot (en de jobs). Deze verplaatsing van de uitstoot noemt men ‘emissietransfers’.

De uitstoot per land op basis van ALLE broeikasgassen

Let wel: zoals gezegd dekken bovenstaande cijfers maar een deel van onze totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Reken je alles mee, dan staan landen als Brazilië en Indonesië, waar ontbossing een groot probleem is, een stuk hoger genoteerd. Maar zelfs dan steken de vier grote blokken – China, de Verenigde Staten, de Europese Unie en India – er duidelijk bovenuit. Let wel, deze cijfers zijn zelden meteen beschikbaar. De meest recente berekeningen gelden voor 2014.

De realiteit

En dan is er de realiteit. Weten hoeveel broeikasgassen de mens jaarlijks in de atmosfeer brengt, is een ding. Maar wat uiteindelijk echt telt, is weten of de concentraties van broeikasgassen stijgen, en zo ja, hoeveel?

De evolutie van het CO₂-gehalte in de atmosfeer: