Het boek
10 klimaatacties die werken
Tien klimaatacties die werken in de media

‘Hoe kan ik mijn (klein)kinderen recht in de ogen kijken?’ Dat is de vraag die mij aan het schrijven zette. Mijn zoektocht mondde uit in 10 klimaatacties met een zichtbaar wetenschappelijke onderbouw. Sommige acties vragen tijd en/of geld, maar de meeste acties zijn onmiddellijk uitvoerbaar en voor iedereen toegankelijk.

Tien klimaatacties die werken is dan ook een afvinklijst die je niet meteen, maar binnen een bepaalde termijn tracht te realiseren. Kies zelf je momenten. Zorg alleen dat je je eigen streefdatum haalt. Let wel, de uiterste datum is 2030. Je woont tenslotte in de Europese Unie en wij beloofden in Parijs om in 2030 minstens 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten in vergelijking met 1990. Bovendien moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ten laatste vanaf 2020 drastisch naar beneden, willen we aan de ergste gevolgen ontsnappen.

Beleg daarom vandaag nog een vergadersessie met je gezin om je eigen uitstoot zo efficiënt mogelijk te reduceren. Acties 4 tot en met 10 zetten je al een heel eind op weg. Wie deze acties naar de letter uitvoert, vermindert zijn persoonlijke uitstoot, afhankelijk van zijn huidige levensstijl, met dertig tot zeventig procent zonder daarbij fundamenteel in te boeten op luxe en comfort.

Echter, niet alleen het reduceren van je eigen uitstoot is belangrijk: klimaatactie is ook en vooral een collectief gebeuren waarbij je je omgeving, bedrijven en politici aanspoort om hetzelfde te doen. Hier focussen acties 1 tot en met 3 op.

Concreet

Download onderstaande afvinklijst en hang het ergens zichtbaar in huis. Noteer bovenaan de datum tegen wanneer je de Tien klimaatacties die werken wilt realiseren (daarnaast kan je ook per actie een streefdatum zetten).

En ik beloof je: wie slaagt, kan zijn (klein)kinderen later recht in de ogen kijken. Want dan heb je zowat het maximale gedaan wat op individueel vlak mogelijk is. Dan ben je niet langer een toeschouwer, maar een deel van de oplossing.