Een lezing boeken

Pieter Boussemaere

Eerste hulp bij klimaatverwarring (standaard klimaatlezing)

Volgens de gemiddelde levensverwachting halen mijn en uw (klein)kinderen het jaar 2100. Maar tegen die tijd ziet de wereld er fundamenteel anders uit. Vandaag moeten we dan ook dringend bijsturen om hun toekomst veilig te stellen, aldus het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC).

In 2x 50 min. brengt deze lezing je de essentie van de klimaatkwestie bij aan de hand van zes veel gestelde vragen over dit onderwerp. Een recent verslag van deze lezing lees je hier.

 

“Super interessante lezing, ik was geboeid van begin tot einde. Het is wel even slikken natuurlijk als je hoort waar we naartoe gaan, dat de opwarming (de magische 2°c grens) nauwelijks nog te stoppen valt. Gelukkig kunnen we nu weer allemaal doen alsof het zich automatisch wel zal oplossen. Après nous le déluge (maar dan letterlijk waarschijnlijk)”

 

Tom Van Overbeke

 

10 klimaatacties die werken (standaard klimaatlezing)

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed show, een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je al vanalles. Alleen, helpt het ook echt?

Tien klimaatacties die werken vertrekt van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijg je tien acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Het is een praktische lezing voor wie zijn steentje wil bijdragen en op zoek is naar doelgerichte oplossingen.

Duur: 2x 50 min., discussie inbegrepen

Klimaatverandering, iets van alle tijden?

(Thematische lezing)

Klimaatverandering is van alle tijden. Dat is zeker. Maar wat maakt de huidige dan anders? En wat kunnen we leren uit het (verre) verleden dat relevant is voor vandaag? Was het ooit veel warmer? En welke impact had dit op de zeespiegel en het leven op aarde? En hoe moeten we het ontstaan van de mens en de menselijke beschaving hierin kaderen? En wat met die zogenaamde kleine ijstijd of warmere middeleeuwen?

Op deze en andere vragen mag u tijdens deze lezing een antwoord verwachten. We gaan daarbij niet alleen enkele duizenden jaren, maar ook vele miljoenen jaren terug in de tijd. Dus, fasten your seatbelts!

Duur: 2 x 70′ (kan ook in 2 x 50′)

Iedereen elektrisch!

(Thematische lezing)

Elektrische wagens. Vandaag nog een curiositeit in het straatbeeld. Maar binnenkort heeft iedereen er eentje. Of toch niet? Zijn ze wel zo ecologisch? Zijn ze (al) betaalbaar? Hoe ver kun je er mee rijden? En wat met onze elektriciteitsbevoorrading als iedereen elektrisch rijdt? Of zullen we ons binnenkort láten rijden?

Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in de voordracht ‘Waarom zou ik nu al kiezen voor een elektrische wagen?’

Duur: 60′

Klimaat versus milieu. Een pleidooi voor een sterkere klimaatcommunicatie.

(Thematische lezing)

Wat goed is voor het milieu, is daarom nog niet goed voor het klimaat. Op dat vlak bestaat nog veel verwarring. Deze lezing wil daarin helderheid scheppen, waarbij klimaat als hoogste prioriteit gezien wordt. Willen we daar gericht en snel aan werken, dan moeten we ons niet verliezen in allerlei kleine of grote acties die het klimaatprobleem niet of maar matig vooruithelpen.

In essentie komen ze neer op stoppen met het gebruik van olie, gas en steenkool. Ze vragen enkele duidelijke keuzes van personen, organisaties of de maatschappij. Maar ze betekenen niet dat we daarom soberder of met verminderd comfort moeten leven.

Duur: 1 x 50′

De klimaatoplossing in minder dan een uur!

(Thematische lezing)

Hoofd- van bijzaken onderscheiden. Dat is niet altijd evident, en zeker niet als het gaat over de klimaatkwestie. Toch doet deze lezing daartoe een moedige poging. Je krijgt de essentie van het klimaatprobleem en de essentie van de klimaatoplossing op een dienblaadje aangeboden, en dat in minder dan een uur!

Duur: 1 x 50′