Actie 1 –  Informeer jezelf
Hoeveel tijd hebben we nog?
De gemiddelde mondiale oppervlaktetemperatuur ligt nu al 1,1°C boven het pre-industriële niveau. Er blijft bijgevolg weinig marge over: ten opzichte van de 1,5 gradengrens minder dan 0,4°C, en ten opzichte van de 2 gradengrens minder dan 0,9°C.

Welk pad moeten we dan volgen om de gevolgen enigszins onder controle te houden? Om in 2100 met een goede kans (minstens 75%) onder de gevaarlijke 2 gradengrens te blijven moet de wereldwijde uitstoot ten laatste vanaf 2020 drastisch beginnen te dalen.

En ‘drastisch’ is vrij letterlijk te nemen. Volgens een recente studie moet de wereldwijde CO2-uitstoot vanaf 2020 elk decennium halveren (zie de afbeelding). Concreet betekent dat het definitieve einde van koning steenkool tussen 2030 en 2035, en de verbranding van de laatste druppel olie tussen 2040 en 2045. Daarbovenop moet de wereld tussen 2020 en 2050 nog eens gemiddeld 1,8 gigaton COper jaar uit de atmosfeer zien te verwijderen.

Het te volgen klimaatpad om met 75% zekerheid onder de 2 gradengrens te blijven: