Actie 3 – Beïnvloed je overheid
Concrete acties
Politici in de juiste richting en de juiste versnelling duwen, kan op veel manieren. Belangrijk daarbij is dat je ook zelf weet welke richting het uit moet. Gelukkig is de kern van de klimaatoplossing verbazend eenvoudig: hernieuwbare elektriciteit. Politici moeten dan ook stoppen met de eenzijdige doorrekening van de energiekosten via de elektriciteitsfactuur en die verschuiven naar het gebruik van fossiele brandstoffen.

Een greep uit de vele mogelijkheden:

Stem op de juiste politici
Stem op politici die de klimaatproblematiek ernstig nemen en verder denken dan de eerstvolgende verkiezing. Je vindt ze in bijna elke politieke partij.
Neem deel aan acties, optochten enzovoort
Neem deel aan acties, optochten enzovoort om overheden koolstofarme keuzes op te dringen. Dat hoeven zeker niet altijd de grote manifestaties te zijn. Je kunt natuurlijk ook lid worden van een van de talrijke (lokale) klimaatactiegroepen. Een ideaal vertrekpunt voor België is: www.klimaatcoalitie.be
Ga naar lokale klimaat- of energieavonden en spoor anderen aan hetzelfde te doen
Ga naar lokale klimaat- of energieavonden en spoor anderen aan hetzelfde te doen. Zo laat je je lokale mandatarissen zien dat je de klimaatkwestie ernstig neemt en steun je de gemeenten die zich nu al engageren, bijvoorbeeld via het zogenaamde burgemeestersconvenant. 
IJver mee voor de stopzetting van de eenzijdige doorrekening van energiekosten via de elektriciteitsfactuur.
IJver mee voor de stopzetting van de eenzijdige doorrekening van energiekosten via de elektriciteitsfactuur. Eis in de plaats daarvan een verschuiving van de belastingen naar het gebruik van fossiele brandstoffen zoals (stook)- olie en aardgas. Hierdoor worden mensen die inzetten op de noodzakelijke elektrificatie van onze samenleving niet gestraft, maar beloond (zie hierna). Bovendien is het ook dringend tijd dat er een verbod komt op de verkoop van traditionele cv-ketels, en zeker stookolieketels (zie actie 9). In Nederland pleit een brede klimaatcoalitie er daarom voor om al vanaf 2021 alleen nog hybride systemen, warmtepompen of andere duurzame alternatieven te plaatsen. Hun manifest lees je op www.berenschot.nl. Ook in Vlaanderen trok onder meer de Bond Beter Leefmilieu al meermaals aan deze alarmbel.
IJver mee voor eerlijke belastingen op vliegtickets en kerosine
IJver mee voor eerlijke belastingen op vliegtickets en kerosine (zie ook actie 7). Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan een handige formulieren om je stem te laten horen, waaronder: https://www.greenpeace.org/nl/acties/luchtvaart en: www.groen.be/reizen. Invullen doe je in een paar seconden.
Word mede-eiser op klimaatzaak.eu
Word mede-eiser op www.klimaatzaak.eu. Het Belgische Klimaatzaak.eu omschrijft zichzelf als een rechtszaak voor de toekomst. Elf oprichters, onder wie een aantal bekende Vlamingen, daagden de verschillende Belgische overheden begin 2015 voor de rechter omdat ze onvoldoende ondernemen om de klimaatopwarming tegen te gaan en ons te beschermen tegen de gevolgen ervan.
Word mede-eiser op klimaatzaakshell.nl
Begin 2018 startte de Nederlandse organisatie Milieudefensie ook een rechtszaak. Deze keer niet tegen de overheid, maar tegen een bedrijf: olie- gigant Shell. De initiatiefnemers willen dat Shell doelen stelt die in de lijn liggen van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent concreet dat Shell niet langer op zoek mag gaan naar nieuwe olie- en gasvelden en zijn miljarden- winst niet langer investeert in nog meer olie- en gasbronnen, maar in duurzame energiebronnen. Deze rechtszaak kun je ondersteunen door mede-eiser te worden op https://milieudefensie.nl/klimaatzaakshell, of door een aandeel van Shell te kopen via het aandeelhouderscollectief Follow This.
Steun de Fossielvrij-beweging
Zet je geld op groen en steun de Fossielvrij-beweging. De Fossielvrij-beweging eist dat publieke instellingen alle euro’s uitsluitend op groen zetten en niet langer investeren in fossiele brandstoffen. Pensioenfondsen en grote investerings- maatschappijen van overheden, scholen, universiteiten, banken en allerhande instituten moeten op die manier hun banden met de fossiele industrie door- knippen. Inmiddels (begin 2018) beloofden al bijna 1000 instellingen en zowat 60.000 particulieren – met een gezamenlijk vermogen van ruim 6 biljoen dollar – om hun geld gedeeltelijk of geheel te herinvesteren. Daarmee behoort de Fossielvrij-beweging momenteel tot de belangrijkste klimaatcampagnes op aarde. Wil je meedoen? Ga naar gofossilfree.org/be of gofossilfree.org/nl.
Zet je geld op groen

Wil je zelf ook uit de olie stappen? De Nederlandse Eerlijke Geldwijzer (www.eerlijkegeldwijzer.nl) en de Belgische Bankwijzer en Fairfin (www.bankwijzer. be) laten zien hoe fossielgek je bank of pensioenverzekeraar is en helpen je met overstappen, indien gewenst. In Nederland bestaat in dat verband een handig formulier waarmee je koersverandering kunt eisen: ‘Make your pension Paris proof’. Invullen duurt nog geen minuut.